Student Project

Christine Botsiou

Evagelia Papaikonomou

Gregory Kostidis

Anna Maria Arvanitidou

Cassandra Nota
Flora Gaki

Fani Despotidou


Kelly Kostidou

Marianthi Avdela

Macella Verrou

Stella Chatziaggelou


Maria Veneti


Eleni


John Aggioplastis

Maria Kapetaki


Σχόλια